مجری حقوقی و سازنده حقوقی ، مجری ساختمان

شرکت ساختمانی چنلی یول با 22 سال سابقه در زمینه مجری حقوقی ، سازنده حقوقی و مجری ساختمانی و نظارت و طراحی و مشاوره آ ماده همکاری در زمینه های زیر می باشد.

 • اجرای انواع پروژه های ساختمانی (اداری، مسکونی، تجاری، هتل)
 • نقشه برداری و جانمایی از ساختمان
 • اجرای سازه های بتنی، دال، سقف های پیش تنیده و مجوف
 •  طرح توجیهی و اقتصادی و امکان سنجی  پروژه ها
 • مدیریت بر اجرای پروژه ها همچنین بستن قراردادهای پیمانکاری و پیمان مدیریتی و مجری
 • اجرای ساختمان شامل گودبرداری، تحکیم، فونداسیون، اسکلت، و نازک کاری
 • انجام کلیه امور نظام مهندسی و خدمات مجری و شهرداری و تراکم و گرفتن مجوزهای لازم
 • اجرای سازه های فلزی و پیچ و مهره و سقف عرشه فولادی
 • اجرای سازه های پیش ساخته و عایق

مجری حقوقی

به موجب قانون، کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط دفاتر مهندسی متشکل از اشخاص حقیقی و اجرای ساختمان به عنوان مجری ، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.
به موجب قانون مجری ذیصلاح ، در تمامی شهرهای کشور ، ساختمان ها تنها باید توسط مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی استان صلاحیت آن تایید می شود مورد اجرا قرار گیرد.

مجری ذی صلاح

مجری ذیصلاح ، شخصی با تحصیلات کارشناسی و مدرک مهندسی عمران یا معماری و یا بالاتر می‏باشد که توسط سازمان نظام مهندسی استان صلاحیت وی به تایید رسیده است. بر طبق قانون مجری ذیصلاح ، مجری باید در تمامی مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و مراحل اجرایی را مدیریت نماید.

وظایف و مسئولیت های مجریان ساختمان

 • مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت های احتمالی بین پروانه ساختمان و نقشه ها یا نقشه ها با یکدیگر یا بین نقشه ها و مشخصات فنی و یا وجود نقص در آنها به طرح یا طراحان آن. در صورتی که این موارد منجر به تغییراتی در طراحی ساختمان گردد مراتب باید به صاحب کار اعلام شود.
 • ارایه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی کارهای اجرایی ساختمان از آغاز تا پایان کار و همچنین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحب کار وهماهنگ کننده و فراهم نمودن شرایط نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان برای آنها به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهد شد و ایجاد هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر هماهنگ کننده و سایر ناظران.
 • رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان پیرامون آن و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه.
 • صحت انجام تمامی عملیات اجرای ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط و مقرات شهر سازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب.
 • اخذ موافقت و تایید کتبی صاحب کار، ناظر مربوط و ناظر هماهنگ کننده در هر گونه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی کار و اخذ موافقت و تایید کتبی صاحب کار و طراح مربوط و مسوول دفتر طراحی در هر گونه تغییراتی در نقشه ها یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربوط به کار در دست اجرا.
 •  استفاده از مهندسان و کاردانهای فنی رشته های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی.
 • امضا «شرایط عمومی قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم این مجموعه شیوه نامه» که جزو لاینفک قرارداد منعقده بین صاحب کار و مجری بوده و باید به امضای طرفین رسیده باشد.
 • تهیه و امضای سه سری نقشه کامل کار اجرا شده ساختمان (چون ساخت) و یک لوح فشرده از نقشه های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و اخذ تاییدیه لازم از ناظران حقیقی ذی ربط یا ناظر حقوقی.
 • جبران خسارت ناشی از عملکرد خود به صاحب کار یا اشخاص دیگر پس از تایید مراجع دارای صلاحیت.
 • رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب و ضوابط و مقررات شهر سازی در اجرای کار.
 • رعایت مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه ها و بخشنامه های قانونی صادره از سوی وزارت مسکن و شهرسازی.
 • اجرای موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استانداردهای اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، که مراحل مختلف آن مورد تایید ناظران ذی ربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تاییدیه های مربوط به کنترل ساختمان در پایان هر مرحله از عملیات اجرایی از ناظران ذی ربط.
 • تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان منضم به شناسنامه فنی و ملکی شاختمان و اخذ تاییدیه های لازم از ناظران ذی ربط جهت صدور شناسنامه مذکور به شرح فصل ششم این مجموعه شیوه نامه.
 • تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی و ملکی ساختمان به صاحب کار پس از انجام مراحل فوق.
 • بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمانی که به مسولیت مجری ساخته می شود براساس ماده 18 آیین نامه ماده 33 قانون، از طریق ارایه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان و یا ارایه تضمین نامه کتبی و قانونی، به نفع صاحب کاران براساس ضوابط و مقررات زیر:
 • مجریان مکلفند تمامی ساختمان های احداثی خود را تحت پوشش بیمه کیفیت اجرای ساختمان، از طریق شرکت های بیمه تخصصی قرار دهند.
 • معیارهای کنترل کیفیت ساختمان که برای برقراری پوشش بیمه لازم است، استانداردها، مقررات ملی ساختمان، پروانه ساختمان و مدارک فنی منضم به آن، چک لیستها و نقشه ها و شیوه نامه های مصوب می باشد.
 • مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحب کار یا صاحب کاران در بخش های مختلف ساختمان به شرح زیر است:

الف-سازه های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، حداقل ده سال.

ب-نمای ساختمان، حداقل پنج سال

ث-تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، آسانسورها، حداقل سه سال.

 • مجریانی که ساختمان های در دست احداث خود را به دلایل قابل استناد و قبولی که مورد تایید سازمان استان باشد نتوانند تحت پوشش بیمه کیفیت ساختمان قرار دهند، مکلفند از طریق ارایه ضمانتنامه بانکی یا تضمین نامه کتبی که مفاد و کاربرگ آن توسط سازمان استان تهیه و در سه نسخه تهیه و در یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد تایید قرار می گیرد به نفع صاحبان کار یا صاحب کاران، تضمین کیفیت ساختمان نمایند.
 • شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند وفق بند 3 بخش «ب» ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور، هنگام صدور پایان کار ساختمان از صاحب کار یا صاحب کاران، درخواست ارایه بیمه نامه کیفیت ساختمان، به نفع خریداران و بهره برداران بعدی بنمایند.
 • در محل هایی که مجری به تعداد کافی نباشد و یا وجود نداشته باشد، طبق مفاد ماده 18 این مجموعه شیوه نامه باید عمل شود.

شما می توانید برای اطلاع از وظایف مالک و ناظر و راه های همکاری با چنلی یول در زمینه مجری حقوقی و مجری ساختمان  بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

وظایف و مسئولیت های مالک و ناظر

مجری حقوقی و مجری ساختمانی