ჩენლი იოლი კომპანია მზადაა ითანამშრომლოს საქართველოში მშენებლობებისა და დასახლებების სფეროში ინჟინერებთან....