კონსულტირება/ Consultation

Chanli yol-ი გთავაზობთ ხარისხიან, თქვეზე და თქვენს მეურნეობაზე მორგებულ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის გასაფართოვებლად, ასევე მოსავლიანობის ასამაღლებლად მაღალკვალიფიციურ და ეფექტურ რჩევებს.

ჩვენს მიერ გაცემული რჩევები და სამუშაო გეგმები ეყრდნოდა კომპანიისა და მისი პარტნიორ-თანამშრომლების მრავალწლიან გამოცდილებას.

ჩვენთან განიხილება და დასკვნები მზადდება ყველა სირთულის მქონე სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებებს. ყოველი დასკვნა თუ რეკომენდაცია მზადდება აღნიშნულ სფეროში საყოველთაოდ აღიარებულ აკადემიურ ცოდნასა და კომპანიის მრავალწლიან პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით.

კომპანია Chanli yol-ი გთავაზობთ ჩვენთან თანამშრომლობასა და თქვენი სოფლის მეურნეობის ბიზნესის გაფართოებას, სამეურნეო საქმიანობის დაგეგმარებას, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის სწორ და დროულ წარმოებაში კონსულტირებას.