კომპანია Chanli yol-ი წლებია საქმიანობს საინჟინრო სამშენებლო, სასოფლო-სამეურნეო და  სავაჭრო სფეროში. მომსახურებას უწევს კლიენტებს (სახელმწიფო, იურიდიული პირები და ფიზიკური პირები) კონსულტაციის გაწევის, დიზაინერული მომსახურების, საინჟინრო მომსახურებისა და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის გაძლიერების კუთხით.

კომპანია ორიენტირებულია თავისი საქმიანობითა და გამოცდილებით ხელი შეუწყოს ქვეყნის ეკონომიკისგაძლიერებას, მეტი სამუშაო ადგილების შექმნას; პარტნიორების გაძლიერებასა და გაფართოებაში თავისი წვლილი შეიტანოს.

Chanli yol-ს ნება და ამბიცია გააჩნია, რომ ზემოთაღნიშნულ სფეროების მეტად გაძლიერებასა და განვითარებაში თავის 22 წლიანი გამოცდილების და უცხოური პარტნიორების ჩართულობით თავისი სიტყვა თქვას. შესაბამისად ამ მიმართულებით თავის მოღვაწეობას განაგრძობს.

კომპანია გადადის მიზნების მიღწევის აქტიურ ფაზაში და საინჟინრო, დიზაინერული, სამშენებლო, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისა და სხვადასხვა პროდუქციით ვაჭრობის ფართო სპექტრს სთავაზობს მომხმარებლებსა და კლიენტებს თავისი შესაძლებლობების, ქვეყნის შიგნით და გარეთ პარტნიორებისა და  მდიდარი გამოცდილების მქონე გუნდის ჩართულობით.