ჩენლი იოლი კომპანია თავისი პროდუქციის მაღალხარისხოვან პროდუქტებს ყიდის, მათ შორის არმატურა

, ბიტუმი, ცემენტი, მილები და … საქართველოში.