ქვა – ბეტონი
ქვა - ბეტონი

ცემენტი

ხარისხი: უმაღლესი
წლების გამოცდილებითა და მშენებლობაში
აღიარებული სანდო სამშენებლო პროდუქცია